aVDFFZ8ZZXzd6hYzvSTDsdAVzNsYHHQSDt
Balance (GALI)
80.05000000